Kurskatalog


Søk

  
 

 •  Allmennfaglig påbygg m/fagbrev

  Lærerstyrt

  Dersom du har Vg1 og Vg2 yrkesfag med fagbrev eller Vg3, trenger du denne pakken for å få generell studiekompetanse. Pakken inneholder fagene norsk, historie, matematikk 2P-Y og naturfag Vg3 påbygg.

  Type kursGenerell studiekompetanse
 •  Allmennfaglig påbygg u/fagbrev

  Lærerstyrt

  Dersom du har Vg1 og Vg2 yrkesfag uten fagbrev, trenger du denne fagpakken for å oppnå generell studiekompetanse. Pakken inneholder fagene norsk, historie, matematikk 2PY, naturfag vg3 påbygg, kroppsøving og et valgfritt programfag. Skriv inn ønsket valgfritt programfag i kommentarfeltet ved påmelding.

  Type kursGenerell studiekompetanse
 •  Biologi 1

  Lærerstyrt

  Biologi 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Biologi 2 for å oppnå full fordypning i programfaget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Biologi 1 m/lab

  Lærerstyrt

  Biologi 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

  Type kursSpesialpakker
 •  Biologi 2

  Lærerstyrt

  Biologi 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Sammen med  Biologi 1 oppnås full programfagsfordypning.

  Type kursEnkeltfag
 •  Biologi 2 m/lab

  Lærerstyrt

  Biologi 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

  Type kursEnkeltfag
 •  Engelsk

  Lærerstyrt

  Engelsk er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram. Engelsk er også ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Som privatist må du gå opp til både skriftlig og muntlig eksamen i dette faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Engelsk + engelsk grammatikkurs

  Lærerstyrt

  Engelsk + engelsk grammatikkurs

  Type kursEnkeltfag
 •  Engelsk grammatikkurs

  Lærerstyrt

  Engelsk grammatikkurs passer for deg som trenger veiledning og øvingsoppgaver innen engelsk språk og grammatikk. Kurset passer også som forkurs til engelsk, internasjonal engelsk eller samfunnsfaglig engelsk. Engelsk grammatikkurs kan bestilles på egenhånd eller i en pakkepris sammen med andre engelskfag.

  Type kursEnkeltfag
 •  Fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater

  Lærerstyrt

  Jobber du med barn og unge, men mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra arbeide med barn og ungdom, kan du ta fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater.

  Type kursEnkeltfag
 •  Fagbrev helsefagarbeider for praksiskandidater

  Lærerstyrt

  Jobber du innen helsesektoren, men mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra arbeide innen helsesektoren, kan du ta fagbrev helsefagarbeider for praksiskandidater.

  Før du kan gå opp til fagprøven som helsefagarbeider, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev som helsefagarbeider.

  Helsefagarbeidere jobber med å ivareta pasienter og brukeres behov gjennom bruk av grunnleggende sykepleie. Aktuelle arbeidsplasser kan for eksempel være sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, psykiatrien, rusomsorgen, opptrening- og behandlingssentre eller i skolen med barn med spesielle behov.

  Type kursEnkeltfag
 •  Fagbrev salgsfaget for praksiskandidater

  Lærerstyrt

  Fagbrev i salgsfaget gir deg et bredt spekter av arbeidsmuligheter i ulike bransjer og du vil stille sterkere på arbeidsmarkedet.

  Type kursEnkeltfag
 •  Forkurs praktisk matematikk

  Lærerstyrt

  Forkurset repeterer pensum fra ungdomsskolen og forbereder deg til å mestre praktisk matematikk på videregående nivå (1P/1PY og 2P/2PY)

  Type kursEnkeltfag
 •  Forkurs til Matematikk R1 og S1

  Lærerstyrt

  Forkurs til Matematikk R1 og S1 gir deg en grunnleggende innføring i sentrale emner fra Matematikk 1T som gjør deg bedre rustet til å lykkes med matematikk på høyere nivå.

  Type kursEnkeltfag
 •  Fransk 1

  Lærerstyrt

  Fransk 1 kan tas som fellesfag eller programfag. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Fransk 2

  Lærerstyrt

  Fransk som fremmedspråk kan være både et fellesfag og et programfag i studieforberedende utdanningsprogram fra programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Fransk 2 passer for deg som har grunnleggende kunnskaper i faget fra ungdomsskolen eller tilsvarende.

  Type kursEnkeltfag
 •  Fransk 3

  Lærerstyrt

  Fransk 3 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Faget gir 1 språkpoeng

  Type kursEnkeltfag
 •  Fysikk 1

  Lærerstyrt

  Fysikk 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Fysikk 2 for å oppnå full fordypning i programfaget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Fysikk 1 m/lab

  Lærerstyrt

  Fysikk 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

  Type kursSpesialpakker
 •  Fysikk 2

  Lærerstyrt

  Fysikk 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 1 realfagspoeng. Sammen med Fysikk 1 oppnås full programfagfordypning

  Type kursEnkeltfag
 •  Fysikk 2 m/lab

  Lærerstyrt

  Fysikk 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 1 realfagspoeng. Sammen med Fysikk 1 oppnås full programfagfordypning. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser  i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

  Type kursSpesialpakker
 •  Generell studiekompetanse 23/5-regel

  Lærerstyrt

  For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du ha bestått alle de 6 obligatoriske fagene som vi tilbyr i denne pakken (matematikk 1P+2P, engelsk, historie, naturfag, samfunnsfag og norsk). I tillegg må du må du fylle minst 23 år i løpet av søknadsåret til høyere utdanning og kunne dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning. Praksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste, siviltjeneste, videregående skole, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller annen utdanning. Se www.samordnaopptak.no for mer informasjon.

  Type kursGenerell studiekompetanse
 •  Geofag 1

  Lærerstyrt

  Geofag 1 er et spennende realfag som handler om bergarter og landformer, vær, vind og klima. Du blir også nærmere kjent med naturfenomener og geoforskning. Faget gir 0,5 i realfagspoeng.

  Type kursEnkeltfag
 •  Geofag 2

  Lærerstyrt

  Geofag 2 gir sammen med Geofag 1 en realfaglig fordypning. Faget gir 0,5 realfagspoeng.

  Type kursEnkeltfag
 •  Geografi

  Lærerstyrt

  Geografi er et fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Dette er et av de mindre omfattende fagene som tilsvarer 56 årstimer i omfang og har muntlig eksamensform.

  Type kursEnkeltfag
 •  Helseassistent

  Lærerstyrt

  Kurset er rettet mot ufaglærte, vikarer og andre som trenger innføring i hjelperyrket. Det gir en god introduksjon til arbeid i en sykehjemsavdeling og som hjelper i hjemmet. 

   

  Type kursEnkeltfag
 •  Historie

  Lærerstyrt

  Historie er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse.

  Type kursEnkeltfag
 •  Historie og filosofi 1

  Lærerstyrt

  Historie og filosofi 1 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. 

  Type kursEnkeltfag
 •  Ingeniørpakke (Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1)

  Lærerstyrt

  Mange av våre studenter sikter seg inn mot ingeniørstudier, og vi har derfor satt sammen en pakke som inneholder fagkombinasjonen som kreves. De tre fagene gir 2 realfagspoeng til sammen.

  Type kursSpesialpakker
 •  Internasjonal Engelsk

  Lærerstyrt

  Internasjonal engelsk er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan bygge videre med Samfunnsfaglig engelsk for å få full fordypning i faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Kjemi 1

  Lærerstyrt

  Kjemi 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Kjemi 2 for å få full fordypning i faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Kjemi 1 m/lab

  Lærerstyrt

  Kjemi 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

  Type kursSpesialpakker
 •  Kjemi 2

  Lærerstyrt

  Kjemi 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Sammen med Kjemi 1 oppnås full programfagfordypning.

  Type kursEnkeltfag
 •  Kjemi 2 m/lab

  Lærerstyrt

  Kjemi 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

  Type kursSpesialpakker
 •  Kroppsøving

  Lærerstyrt

  Kroppsøving er et fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Eksamensformen for privatister er muntlig-praktisk.

  Type kursEnkeltfag
 •  Markedsføring og ledelse 1

  Lærerstyrt

  Markedsføring og ledelse 1 er et programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Faget gir deg grunnleggende innføring i hvordan organisasjoner fungerer samt hvordan et marked fungerer. Eksamen i faget er muntlig.

  Type kursEnkeltfag
 •  Matematikk 1P

  Lærerstyrt

  Matematikk 1P (praktisk matematikk) utgjør sammen med matematikk 2P minstekravet for å oppnå generell studiekompetanse.

  Type kursEnkeltfag
 •  Matematikk 1P + 2P

  Lærerstyrt

  Spesialpakken Matematikk 1P + 2P utgjør minstekravet i matematikk for å oppnå generell studiekompetanse.

  Type kursSpesialpakker
 •  Matematikk 1P-Y

  Lærerstyrt

  Matematikk 1P-Y er for deg som skal forbedre karakter fra yrkesfaglig studieprogram. Sammen medf 2P-Y dekker dette faget kravet til matematikk etter Kunnskapsløftet.

  Type kursEnkeltfag
 •  Matematikk 1T

  Lærerstyrt

  Matematikk 1T (teoretisk matematikk) er et alternativt fag til Matematikk 1P, som sammen med faget 2T utgjør minstekravet i matematikk for å oppnå generell studiekompetanse. Faget gir et godt grunnlag for å ta videre fordypning i Matematikk S1 eller R1.

  Type kursEnkeltfag
 •  Matematikk 2P

  Lærerstyrt

  Matematikk 2P (praktisk matematikk) utgjør sammen med matematikk 1P minstekravet for å oppnå generell studiekompetanse.

  Type kursEnkeltfag
 •  Matematikk 2P-Y

  Lærerstyrt

  Matematikk 2P-Y er for deg som har tatt yrkesfag og mangler påbygging til generell studiekompetanse.

  Type kursEnkeltfag
 •  Matematikk R1

  Lærerstyrt

  Matematikk R1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Matematikk R2 for å få full fordypning i faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Matematikk R1 + forkurs

  Lærerstyrt

  Denne kurspakken er for deg som skal ta Matematikk R1, men som trenger litt oppfriskning av grunnleggende matematikkunnskaper fra 1T. 

  Type kursSpesialpakker
 •  Matematikk R1 + R2

  Lærerstyrt

  Spesialpakken Matematikk R1 + R2 gir deg 1,5 realfagspoeng, i tillegg til å være godkjent fordypning innenfor programområdet realfag.

  Type kursSpesialpakker
 •  Matematikk R2

  Lærerstyrt

  Matematikk R2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 1 realfagspoeng. Sammen med Matematikk R1 får du full fordypning i faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Matematikk S1

  Lærerstyrt

  Matematikk S1 (samfunnsfaglig matematikk) er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Matematikk S2 for å få full fordypning i faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Matematikk S1 + forkurs

  Lærerstyrt

  Denne kurspakken er laget for deg som skal ta Matematikk S1, og som trenger litt oppfriskning av grunnleggende matematikkunnskaper fra 1T. Pakken passer også for deg som har praktisk matematikk fra før av, men ønsker å gå videre med samfunnsfaglig matematikk.

  Type kursSpesialpakker
 •  Matematikk S1 + S2

  Lærerstyrt

  Spesialpakken Matematikk S1 og S2 gir deg 1 realfagspoeng til sammen, i tillegg til å være godkjent fordypning innenfor programområdet realfag. Kombinasjonen S1 og S2 gir tilsvarende kompetanse som Matematikk R1 ved opptak til høyere utdanning.

  Type kursSpesialpakker
 •  Matematikk S2

  Lærerstyrt

  Matematikk S2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Sammen med Matematikk S1 får du full fordypning i faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Medie- og informasjonskunnskap 1

  Lærerstyrt

  Medie- og informasjonskunnskap 1 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan bygge videre med Medie- og informasjonskunnskap 2 for å få full fordypning i faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Medie- og informasjonskunnskap 2

  Lærerstyrt

  Medie- og informasjonskunnskap 2 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Medie- og informasjonskunnskap 1 får du full fordypning i faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Medisinpakke (Kjemi 1 + 2, Matematikk R1, Fysikk 1)

  Lærerstyrt

  Medisinstudiet krever spesiell studiekompetanse. Dette innebærer at du må oppfylle visse fagkrav i tillegg til den generelle studiekompetansen.Fagpakken dekker kravene til MEROD. Det betyr at du kvalifiserer deg til å søke høyere utdanning innen medisin, farmasi og odontologi.

  Type kursSpesialpakker
 •  Medisinpakke m/lab

  Lærerstyrt

  Medisinstudiet krever spesiell studiekompetanse. Dette innebærer at du må oppfylle visse fagkrav i tillegg til den generelle studiekompetansen. Pakken inkluderer alle fagene du trenger, samt mulighet til å gjennomføre praktiske labøvelser i Kjemi 1, Kjemi 2 og Fysikk 1. Du bestemmer selv hvilket semester du ønsker å ta de forskjellige lab-kursene (du kan ta alle tre på ett semester, ett + to eller ett hvert semester i tre semester). Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester. 

  Type kursSpesialpakker
 •  Medisinpakke Øst-Europa

  Lærerstyrt

  Medisinstudiet krever spesiell studiekompetanse. Dette innebærer at du må oppfylle visse fagkrav i tillegg til den generelle studiekompetansen. Akademiet Privatistskole skreddersyr pakker som passer for studiet i øst-europeiske land. Pakkene går over et skoleår. Kontakt oss dersom du ønsker å ta Biologi 2.

  Type kursSpesialpakker
 •  Medisinpakke Øst-Europa m/lab

  Lærerstyrt

  Medisinstudiet krever spesiell studiekompetanse. Dette innebærer at du må oppfylle visse fagkrav i tillegg til den generelle studiekompetansen. Akademiet Privatistskole skreddersyr pakker som passer for studiet i øst-europeiske land. Pakkene går over et skoleår. Kontakt oss dersom du ønsker å ta Biologi 2. Pakken inkluderer alle fagene du trenger, samt mulighet til å gjennomføre praktiske labøvelser i Kjemi 1, Kjemi 2 og Fysikk 1. Du bestemmer selv hvilket semester du ønsker å ta de forskjellige lab-kursene (du kan ta alle tre på ett semester, ett + to eller ett hvert semester i tre semester). Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester. 

  Type kursSpesialpakker
 •  Naturfag vg1

  Lærerstyrt

  Naturfag er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse.

  Type kursEnkeltfag
 •  Naturfag vg1 m/lab

  Lærerstyrt

  Naturfag er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

  Type kursSpesialpakker
 •  Naturfag vg3 m/lab

  Lærerstyrt

  Naturfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Naturfag vg3 påbygg er for deg som har naturfag vg1 fra yrkesfag fra før. Inkludert i denne pakken er et todagers laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

  Type kursSpesialpakker
 •  Naturfag vg3 Påbygg

  Lærerstyrt

  Naturfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Naturfag vg3 påbygg er for deg som har naturfag vg1 fra yrkesfag fra før. 

  Type kursEnkeltfag
 •  Norsk

  Lærerstyrt

  Norsk er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Faget omfatter hele 393 årstimer, og man må avlegge eksamen i norsk hovedmål skriflig, norsk sidemål skriftlig og norsk muntlig.

  Type kursEnkeltfag
 •  Norsk + nynorsk grammatikkurs

  Lærerstyrt

  Denne kurspakken passer for deg som skal ta eksamen i norsk skriftlig, både hovedmål og sidemål, og som trenger litt ekstra på nynorsk grammatikk og språkføring.

  Type kursSpesialpakker
 •  Norsk som andrespråk

  Lærerstyrt

  Norsk muntlig og skriftlig er ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse.

  Dette kurset er rettet mot deg som ikke har norsk som morsmål, og enten har kort botid i Norge eller ikke har tilstrekkelig kunnskaper fra norsk som fag i videregående skole.

  Type kursEnkeltfag
 •  Nynorsk grammatikkurs

  Lærerstyrt

  Nynorsk grammatikkurs passer for deg som trenger råd, veiledning og øvingsoppgaver innen nynorsk språk og grammatikk. Nynorsk grammatikk tilbys også med en pakkepris sammen med norsk.

  Type kursEnkeltfag
 •  Politikk og menneskerettigheter

  Lærerstyrt

  Politikk og menneskerettigheter er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan få full programfagsfordypning ved å ta faget sammen med for eksempel Sosiologi og sosialantropologi eller Sosialkunnskap.

  Type kursEnkeltfag
 •  Programmeringskurs for lærere

  Lærerstyrt

  Kurset er spesialtilpasset lærere som skal begynne å bruke programmering i matematikk og/eller naturfag tilpasset de nye læreplanene. På en strukturert og ryddig måte lærer du hvordan du skal dekke programmeringskravene ift de ulike læringsmålene i matematikk og naturfag.

  Type kursEnkeltfag
 •  Psykologi 1

  Lærerstyrt

  Psykologi 1 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Psykologi 2 får du full fordypning i faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Psykologi 2

  Lærerstyrt

  Psykologi 2 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Psykologi 1 får du full fordypning i faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Religion og etikk

  Lærerstyrt

  Religion og etikk er et fellesfag innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram.

  Type kursEnkeltfag
 •  Rettslære 1

  Lærerstyrt

  Rettslære 1 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi.

  Type kursEnkeltfag
 •  Samfunnsfag

  Lærerstyrt

  Samfunnsfag er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse.

  Type kursEnkeltfag
 •  Samfunnsfaglig engelsk

  Lærerstyrt

  Samfunnsfaglig engelsk er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Internasjonal engelsk får du full fordypning i faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Samfunnsgeografi

  Lærerstyrt

  Samfunnsgeografi er et valgtfritt programfag innen  i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan få full programfagsfordypning ved å ta faget sammen med Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter eller Sosialkunnskap.

  Type kursEnkeltfag
 •  Sosialkunnskap

  Lærerstyrt

  Sosialkunnskap er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Politikk og menneskerettigheter eller Sosiologi og sosialantropologi oppnår du full fordypning i faget 

  Type kursEnkeltfag
 •  Sosiologi og sosialantropologi

  Lærerstyrt

  Sosiologi og sosialantropologi er et er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Politikk og menneskerettigheter eller Sosialkunnskap oppnår du full fordypning i faget 

  Type kursEnkeltfag
 •  Spansk 1

  Lærerstyrt

  Spansk 1 kan tas som fellesfag eller programfag. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Spansk 2

  Lærerstyrt

  Spansk 2 kan tas som fellesfag eller programfag. Det forutsettes noe forkunnskap til faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Spansk 3

  Lærerstyrt

  Spansk 3 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Faget gir 1 språkpoeng.

  Type kursEnkeltfag
 •  Toppidrett 1

  Lærerstyrt

  Toppidrett 1 er et valgfritt programfag innen utdanningsprogram for idrettsfag som også kan inngå som valgfritt programfag innen studiespesialisering.

  Type kursEnkeltfag
 •  Tysk 1

  Lærerstyrt

  Tysk 1 kan tas som fellesfag eller programfag. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette faget.

  Type kursEnkeltfag
 •  Tysk 2

  Lærerstyrt

  Tysk som fremmedspråk kan være både et fellesfag og et programfag i studieforberedende utdanningsprogram fra programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Tysk 2 passer for deg som har grunnleggende kunnskaper i faget fra ungdomsskolen eller tilsvarende.

  Type kursEnkeltfag
 •  Tysk 3

  Lærerstyrt

  Tysk 3 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Faget gir 1 språkpoeng

  Type kursEnkeltfag
 •  Veterinærpakke (Kjemi 1 + 2 og Matematikk R1)

  Lærerstyrt

  For å komme inn på veterinærstudiet i Norge kreves Matematikk R1, samt Kjemi 1 og Kjemi 2. Vi har satt sammen en pakke med fagene du trenger!

  Type kursSpesialpakker
 •  Veterinærpakke m/lab

  Lærerstyrt

  For å komme inn på veterinærstudiet i Norge kreves Matematikk R1, samt Kjemi 1 og Kjemi 2. Denne pakken inkluderer alle tre fagene, samt mulighet til å gjennomføre praktiske labøvelser i Kjemi 1 og Kjemi 2. Du bestemmer selv hvilket semester du ønsker å ta de forskjellige lab-kursene (du kan ta begge på ett semester eller ett per semester i to semestre). Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester. 

  Type kursSpesialpakker