Fysikk 2 m/lab

Fysikk 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 1 realfagspoeng. Sammen med Fysikk 1 oppnås full programfagfordypning. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser  i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

Forkunnskaper
Fysikk 1

Hvorfor ta denne pakken?
Faget gir 1 realfagspoeng. Det er særlig egnet for deg som planlegger videre ingeniørutdanning og/eller ønsker å studere realfag på et høyt nivå. Labkurs med veiledning fra lærer er inkludert i pakken.

Om faget
Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Det gir grunnlag for å bruke fagkunnskap i ulike sammenhenger, fra praktiske situasjoner i hverdagen til avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø. Programfaget fysikk gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget.

Årstimer
140

Eksamen
Skriftlig og muntlig-praktisk eksamen

Fagkoder
Skriftlig: REA3005 Muntlig-praktisk: REA3006


Pris: 10500,-
  Les mer