Naturfag vg3 m/lab

Naturfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Naturfag vg3 påbygg er for deg som har naturfag vg1 fra yrkesfag fra før. Inkludert i denne pakken er et todagers laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

Forkunnskaper

Naturfag fra Vg1 yrkesfag

Hvorfor ta denne pakken?
Du trenger naturfag for å få generell studiekompetanse. Pakken inkluderer praktisk gjennomføring av laboratorieøvelser med veildning fra lærer.

Om faget

Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på sentrale spørsmål. Hvordan oppstår nordlys? Hvordan kan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet tolkes og gi informasjon om verdensrommet? Faget hjelper deg til å forstå flere av de naturvitenskapelige prosessene.

 

Antall årstimer

84

Eksamen
Muntlig-praktisk eksamen
 
Fagkoder
NAT1003


Pris: 9300,-