Matematikk S1 + S2

Spesialpakken Matematikk S1 og S2 gir deg 1 realfagspoeng til sammen, i tillegg til å være godkjent fordypning innenfor programområdet realfag. Kombinasjonen S1 og S2 gir tilsvarende kompetanse som Matematikk R1 ved opptak til høyere utdanning.

Forkunnskaper
Matematikk 1T eller 1P. Dersom du har Matematikk 1P fra før, anbefaler vi vårt Forkurs til Matematikk R1 og S1.
 
Hvorfor ta denne pakken?
Matematikk S1 sammen med S2 tilsvarer R1. Det dekker de fleste krav om matematikk til høyskoler og universiteter, med unntak av ingeniør-, arkitekt- og enkelte informatikkstudier. Fagene gir til sammen 1 realfagspoeng.
 
Om fagene
Et viktig formål med programfagene S1 og S2 er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Matematikk S1 handler om det grunnleggende symbolspråket i matematikk. Det dreier seg om regning med bokstaver og symboler, og omforming av og regning med formler. Sentrale begreper i hovedområdet er lineære, kvadratiske og rasjonale uttrykk, logaritmeuttrykk, eksponentialuttrykk og eksponentiell vekst. Matematikk S2 handler om regning med og manipulasjon av polynomer og rasjonale uttrykk, og analyse og beregning av endelige og uendelige summer av tall. Sentrale begreper i hovedområdet er polynomer og polynomdivisjon, lineære likningssystemer, rekker og konvergens.

Årstimer
280
 
Eksamen
Skriftlig eksamen
 
Fagkoder
S1: REA3026
S2: REA3028

Pris: 14100,-
  Les mer