Medisinpakke (Kjemi 1 + 2, Matematikk R1, Fysikk 1)

Medisinstudiet krever spesiell studiekompetanse. Dette innebærer at du må oppfylle visse fagkrav i tillegg til den generelle studiekompetansen.Fagpakken dekker kravene til MEROD. Det betyr at du kvalifiserer deg til å søke høyere utdanning innen medisin, farmasi og odontologi.

Forkunnskaper
Matematikk R1: Fullført grunnskole eller tilsvarende og matematikk fra 1. klasse på videregående skole, fortrinnsvis 1T.
 
Fysikk 1: Fullført grunnskole eller tilsvarende, naturfag og matematikk fra 1.klasse på videregående skole.
 
Kjemi 1: Fullført grunnskole eller tilsvarende, naturfag fra 1. klasse på videregående skole.
 
Kjemi 2: Fullført grunnskole eller tilsvarende og Kjemi 1.
 
Hvorfor ta denne pakken?
Pakken er tilpasset deg som ønsker å forbedre karakterer i disse fagene, eller som trenger denne fagkombinasjonen med mål om å komme inn på medisinutdanning i Norge. Pakken oppfyller fagkombinasjonen MEROD som gir deg de nødvendige forkunnskaper som trengs for å søke på medisinstudier i Norge. Pakken gir i tillegg 2 realfagspoeng til sammen. MEROD er også fagkombinasjonen som kreves for å komme inn på odontologi- og farmasistudier i Norge. Medisiner-pakken gir rabatt i forhold til å melde seg på de samme fagene enkeltvis.
 
Om fagene
Pakken omfatter programfagene (i henhold til Kunnskapsløftet) Matematikk R1 (erstatter 2MX i Reform 94), Fysikk 1 (erstatter 2FY), Kjemi 1 (erstatter 2KJ) og Kjemi 2 (erstatter 3KJ).
 
Matematikk R1: Faget viderefører emner som geometri, algebra og funksjonslære fra grunnkurset. Nye emner vil være kombinatorikk og sannsynlighet. 
 
Fysikk 1: Fysikk 1 har et mer beskrivende preg enn Fysikk 2. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget. Sentrale emner er: atom- og kjernefysikk, elektrisitetslære, lys og bevegelse. Det er en fordel å jobbe parallelt med matematikk R1 eller  ha hatt R1 før du tar Fysikk 1. 
 
Kjemi 1: Kjemi er læren om stoffene, deres egenskaper, sammensetning og reaksjoner. Kunnskaper i kjemi er nødvendige for framstilling av blant annet medisiner, plaststoffer og elektroniske produkter. I Kjemi 1 lærer du blant annet å beskrive stoffer og reaksjoner ved hjelp av kjemiske formler. Du skal også kunne utføre enkle forsøk.
 
Kjemi 2: faget bygger videre på emner fra Kjemi 1. Du vil blant annet jobbe med forekomst, produksjon og egenskaper til materialer vi omgir oss med i vår hverdag. Videre skal du kunne vurdere miljømessige konsekvenser knyttet til produksjon og bruk av tradisjonelle og nye materialer. Du skal også lære om stoffers naturlige kretsløp og forstå reaksjoner som skjer.
 
Årstimer
560
 
Eksamen
Matematikk R1: Skriftlig eksamen
Fysikk 1: Muntlig eksamen
Kjemi 1: Muntlig-praktisk eksamen
Kjemi 2: Skriftlig og muntlig-praktisk eksamen
 
Fagkoder
Matematikk R1: REA3022
Fysikk 1: REA3004
Kjemi 1: REA3011
Kjemi 2: REA3012 (skriftlig) og REA3013 (muntlig-praktisk)

Pris: 28900,-