Ingeniørpakke (Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1)

Mange av våre studenter sikter seg inn mot ingeniørstudier, og vi har derfor satt sammen en pakke som inneholder fagkombinasjonen som kreves. De tre fagene gir 2 realfagspoeng til sammen.

Forkunnskaper
Matematikk R1: Fullført grunnskole eller tilsvarende og matematikk fra 1. klasse på videregående skole, fortrinnsvis 1T.
Matematikk R2 bygger på R1.
Fysikk 1: Fullført grunnskole (eller tilsvarende), naturfag og matematikk fra 1.klasse på videregående skole, fortrinnsvis 1T.
 
Hvorfor ta denne pakken?
Pakken oppfyller fagkombinasjonene HING, ING4R2 og SIVING som gir deg de nødvendige forkunnskaper som trengs for å søke på ingeniørstudier i Norge. Pakken gir i tillegg 2 realfagspoeng til sammen. Det å melde seg på ingeniør-pakken gir rabatt i forhold til å melde seg på de samme fagene enkeltvis.
 
Om pakken
Pakken omfatter programfagene (i henhold til Kunnskapsløftet) Matematikk R1 (erstatter 2MX i Reform 94), Matematikk R2 og Fysikk 1.

Matematikk R1: Faget viderefører emner som geometri, algebra og funksjonslære fra grunnkurset. Nye emner vil være kombinatorikk og sannsynlighet.

Matematikk R2: Faget tar opp emner som geometri, algebra, funksjoner og differensiallikning. Du lærer å tolke og formidle matematisk informasjon og løse problemer ved hjelp av enkle matematiske modeller.

Fysikk 1: Fysikk 1 har et mer beskrivende preg enn Fysikk 2. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget. Sentrale emner er: atom- og kjernefysikk, elektrisitetslære, lys og bevegelse. Det er en fordel å jobbe parallelt med matematikk R1.
 
Årstimer
420
 
Eksamen
Matematikk R1: Skriftlig eksamen Matematikk R2: Skriftlig eksamen Fysikk 1: Muntlig eksamen
 
Fagkoder
Matematikk R1: REA3022 Matematikk R2: REA3024 Fysikk 1: REA3004
 

Pris: 21000,-
  Les mer