Samfunnsfag

Samfunnsfag er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.
 
Hvorfor ta dette faget?
Om du ikke har fullstendig vitnemål er Samfunnsfag ett av de obligatoriske fagene. Har du hatt faget fra før, kan du også ta dette kurset for å forbedre karakteren din.
 
Om faget
Hvordan fungerer samfunnet? På hvilken måte kan du selv bidra til å forme samfunnet rundt deg? Undervisningen i samfunnsfag skal sette søkelyset på naturlige og menneskeskapte forhold på jorda. Arbeid i faget skal stimulere til å drøfte sammenhenger mellom produksjon og forbruk. Samfunnsfaget skal og utvikle kunnskap om arbeidsliv og økonomi. Faget skal videre gi innsikt i det politiske systemet i Norge og i det internasjonale samfunnet.

Årstimer
84
 
Eksamen
Muntlig eksamen
 
Fagkoder
SAF1001

Pris: 4500,-