Politikk og menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan få full programfagsfordypning ved å ta faget sammen med for eksempel Sosiologi og sosialantropologi eller Sosialkunnskap.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende. Det er en fordel å ha fullført programfaget sosiologi og sosialantropologi først.

Hvorfor ta dette faget?
I dette faget lærer du om menneskerettigheter og medborgerskap, demokrati og politiske prosesser - både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Faget skal også stimulere til kritisk og analytisk tenkning i møte med samfunnsspørsmål, og er derfor et nyttig redskapsfag både for videre utdanning og yrkesliv. 

Om faget
Politikk og menneskerettigheter handler om utviklingen av menneskerettighetene og det etiske og juridiske grunnlaget for menneskerettighetene. Viktige erklæringer og konvensjoner i internasjonal politikk inngår som en del av programfaget. 

Årstimer
140

Eksamen
Skriftlig eksamen

Fagkoder
SAM3020
 

Pris: 7900,-
  Les mer