Nynorsk grammatikkurs

Nynorsk grammatikkurs passer for deg som trenger råd, veiledning og øvingsoppgaver innen nynorsk språk og grammatikk. Nynorsk grammatikk tilbys også med en pakkepris sammen med norsk.

Nynorskkurset er mye mindre omfattende enn norskkurset fordi det fokuserer konkret på grammatikk og språkregler. Skal du ta eksamen i norsk skriftlig og muntlig og trenger et kurs som dekker kompetansemålene i læreplanen for norskfaget, må du i tillegg velge kurset norsk. 

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Hvorfor ta dette kurset?
Kurset passer for deg som trenger å jobbe ekstra med nynorsk språk og grammatikk.
Vi går igjennom ordklasser og bøyningsregler, ser på generelle tips for god nynorsk språkføring, og de viktigste skillene mellom bokmål og nynorsk. Vi ser også på de ulike teksttypene du skal kunne beherske på eksamen. 

Årstimer
Det beregnes kun årstimer for hele norskfaget inklusive alle tre eksamener.

Eksamen
Skriftlig eksamen

Fagkoder
NOR1212 / NOR1232 (= norsk sidemål)
 

Pris: 4500,-
  Les mer