Norsk

Norsk er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Faget omfatter hele 393 årstimer, og man må avlegge eksamen i norsk hovedmål skriflig, norsk sidemål skriftlig og norsk muntlig.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Hvorfor ta dette faget?
Du trenger norskfaget for å få generell studiekompetanse. Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon og dannelse. Faget bygger på et tekstbegrep som inkluderer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er et helt sentralt i både utdanning og yrkesliv, og norsk er derfor et viktig redskapsfag.

Om faget
Faget er lagt opp med ulike typer øvelser og oppgaver som forbereder deg på både skriftlig og muntlig eksamen. Vi gjennomgår ulike oppgavetyper som blir gitt til eksamen i henhold til læreplanen, og du får mange tips til hvordan du kan disponere besvarelsene dine. Du vil jobbe både med hovedmål og sidemål, og du kan selv velge målform for de ulike oppgavene du leverer inn. I de to hovedtemaene språk og litteratur  går vi gjennom norsk språkhistorie og litteraturhistorie fra vikingtiden og opp til våre dager.

Årstimer
393

Eksamen
Det er tre eksamener i norsk; norsk hovedmål skriftlig, norsk sidemål skriftlig og norsk muntlig.

Fagkoder
Privatister som skal avlegge eksamen i norsk, må passe på å velge riktige fagkoder: Privatister som skal ha studiekompetanse i norsk tilsvarende studieforberedende utdanningsprogram eller 23/5-reglen, skal bruke følgende fagkoder: NOR1211 Norsk hovedmål - NOR1212 Norsk sidemål - NOR1213 Norsk muntlig.

Privatister som skal ha studiekompetanse i norsk tilsvarende Vg3 påbygg, eller som har fagbrev, skal bruke følgende fagkoder: NOR1231 Norsk hovedmå l- NOR1232 Norsk sidemå l- NOR1233 Norsk muntlig
 

Pris: 11500,-