Naturfag vg3 Påbygg

Naturfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Naturfag vg3 påbygg er for deg som har naturfag vg1 fra yrkesfag fra før. 

Forkunnskaper
Naturfag fra Vg1 yrkesfag
 
Hvorfor ta dette faget?
Du trenger naturfag for å få generell studiekompetanse.
 
Om faget
Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på sentrale spørsmål. Hvordan oppstår nordlys? Hvordan kan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet tolkes og gi informasjon om verdensrommet? Faget hjelper deg til å forstå flere av de naturvitenskapelige prosessene.

Antall årstimer
84

Eksamen
Muntlig-praktisk eksamen
 
Fagkoder
NAT1003

Pris: 7500,-