Matematikk 1T

Matematikk 1T (teoretisk matematikk) er et alternativt fag til Matematikk 1P, som sammen med faget 2T utgjør minstekravet i matematikk for å oppnå generell studiekompetanse. Faget gir et godt grunnlag for å ta videre fordypning i Matematikk S1 eller R1.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.


Hvorfor ta dette faget?
Du kan melde deg opp i faget dersom du ønsker å forbedre karakteren din fra Vg1, eller du mangler matematikk for å oppnå generell studiekompetanse. Du trenger både Matematikk 1P og 2T for å få generell studiekompetanse, men det er vanligere å bygge på med enten Matematikk S1 eller R1.


Om faget
Faget er mer teoretisk rettet enn Matematikk 1P. Emnene som inngår er geometri, kombinatorikk og sannsynlighet og kultur og modellering.

Årstimer
140


Eksamen
Skriftlig eksamen


Fagkoder
MAT1013


Pris: 7900,-
  Les mer