Internasjonal Engelsk

Internasjonal engelsk er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan bygge videre med Samfunnsfaglig engelsk for å få full fordypning i faget.

Forkunnskaper
Bestått engelsk fra studiespesialisering Vg1 eller fra yrkesfag Vg2.


Hvorfor ta dette faget?
Internasjonal engelsk er valgfritt programfag som gir dybdekunnskap i engelsk språk, inklusive språkvarianter utenfor det anglo-amerikanske kjerneområdet.  Faget tar også for seg sentrale emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden. 


Om faget
Engelsk er et av verdens mest utbredte fremmedspråk. Det brukes både som nasjonalspråk og som kommunikasjonsspråk mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn. Internasjonale nyhetsmedier og en rekke aktører innenfor musikk, film og andre kulturuttrykk benytter ofte engelsk. God kompetanse i engelsk gir derfor adgang til informasjonskilder og til et internasjonalt kultur- og samfunnsliv.

Årstimer
140


Eksamen
Skriftlig og muntlig eksamen


Fagkoder
Skriftlig: SPR3008 Muntlig: SPR3009


Pris: 7900,-
  Les mer