Fysikk 1

Fysikk 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Fysikk 2 for å oppnå full fordypning i programfaget.

Forkunnskaper
Naturfag og matematikk fra Vg1. Deler av pensum i fysikk 1 bygger på kunnskaper fra matematikk 1T.


Hvorfor ta dette faget?
Fysikk 1 kreves for opptak til blant annet medisin- og ingeniørstudier, og faget gir 0,5 realfagspoeng.


Om faget
Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Det gir grunnlag for å bruke fagkunnskap i ulike sammenhenger, fra praktiske situasjoner i hverdagen til avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø. Programfaget fysikk gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget. Sentrale emner er: atom- og kjernefysikk, elektrisitetslære, lys og bevegelse. Det er en fordel å jobbe parallelt med matematikk R1.

Årstimer
140


Eksamen
Muntlig-praktisk eksamen


Fagkoder
REA3004


Pris: 7900,-
  Les mer