Fransk 2

Fransk som fremmedspråk kan være både et fellesfag og et programfag i studieforberedende utdanningsprogram fra programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Fransk 2 passer for deg som har grunnleggende kunnskaper i faget fra ungdomsskolen eller tilsvarende.

Forkunnskaper
Fullført 3 år med fransk fra ungdomsskolen.

Hvorfor ta dette faget?
Frankrike er handelspartner med Norge. På grunn av vår brede kontakt med franskspråklige land innen både næringsliv, handel, turisme og kultur er det et stort behov for folk som behersker fransk både skriftlig og muntlig. De som oppnår generell studiekompetanse/vitnemål fra videregående skole tar som regel enten fransk, tysk eller spansk som fremmedspråk.

Om faget
For å mestre skriftlig og muntlig fransk er det viktig å utvikle et ordforråd ved siden av å jobbe med fransk grammatikk. Faget introduserer deg også for kultur, samfunn og litteratur i franskspråklige land.

Årstimer
225

Eksamen
Muntlig og skriftlig eksamen
 

Fagkoder
Dersom du hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet, kan du velge å bytte ut dette faget med et annet fremmedspråk på nivå 1. Om du ikke hadde fransk som fremmedspråk på ungdomsskolen, skal du bruke disse fagkodene:Fransk: FSP5020 Skriftlig, FSP5021 muntlig. Dersom du har hatt dette faget på ungdomstrinnet og fortsatt med det på videregående, men mangler standpunktkarakter fra Vg2 eller ønsker å forbedre karakteren, må du velge disse fagkodene:Fransk: FSP5023 Skriftlig, FSP5027 Muntlig. 


Pris: 8200,-