Fagbrev salgsfaget for praksiskandidater

Fagbrev i salgsfaget gir deg et bredt spekter av arbeidsmuligheter i ulike bransjer og du vil stille sterkere på arbeidsmarkedet.

Akademiet tilbyr eksamensforberedende nettkurs i salgsfaget for praksiskandidater. 

Praksiskandidatordningen gjelder for voksne som kan vise til 5 års relevant yrkeserfaring og kan slik ta fagbrev uten å være lærling. Bedriften du jobber i trenger ikke være godkjent lærebedrift for at du skal kunne ta fagbrevet


Pris: 19900,-
  Les mer