Kurskatalog

Type kurs  

Allmennfaglig påbygg m/fagbrev

Dersom du har Vg1 og Vg2 yrkesfag med fagbrev eller Vg3, trenger du denne pakken for å få generell studiekompetanse. Pakken inneholder fagene norsk, historie, matematikk 2P-Y og naturfag Vg3 påbygg.

Type kurs
Generell studiekompetanse
29990,-

Allmennfaglig påbygg u/fagbrev

Dersom du har Vg1 og Vg2 yrkesfag uten fagbrev, trenger du denne fagpakken for å oppnå generell studiekompetanse. Pakken inneholder fagene norsk, historie, matematikk 2PY, naturfag vg3 påbygg, kroppsøving og et valgfritt programfag. Skriv inn ønsket valgfritt programfag i kommentarfeltet ved påmelding.

Type kurs
Generell studiekompetanse
37750,-

Biologi 1

Biologi 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Biologi 2 for å oppnå full fordypning i programfaget.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Biologi 1 m/lab

Biologi 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

Type kurs
Spesialpakker
9550,-

Biologi 2

Biologi 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Sammen med  Biologi 1 oppnås full programfagsfordypning.

Type kurs
Enkeltfag
7950,-

Biologi 2 m/lab

Biologi 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

Type kurs
Enkeltfag
10150,-

Engelsk

Engelsk er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram. Engelsk er også ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Som privatist må du gå opp til både skriftlig og muntlig eksamen i dette faget.

Type kurs
Enkeltfag
6850,-

Forkurs praktisk matematikk

Forkurset repeterer pensum fra ungdomsskolen og forbereder deg til å mestre praktisk matematikk på videregående nivå (1P/1PY og 2P/2PY)

Type kurs
Enkeltfag
2990,-

Forkurs til Matematikk R1 og S1

Forkurs til Matematikk R1 og S1 gir deg en grunnleggende innføring i sentrale emner fra Matematikk 1T som gjør deg bedre rustet til å lykkes med matematikk på høyere nivå.

Type kurs
Enkeltfag
2990,-

Fransk 1

Fransk 1 kan tas som fellesfag eller programfag. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette faget.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Fransk 2

Fransk som fremmedspråk kan være både et fellesfag og et programfag i studieforberedende utdanningsprogram fra programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Fransk 2 passer for deg som har grunnleggende kunnskaper i faget fra ungdomsskolen eller tilsvarende.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Fysikk 1

Fysikk 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Fysikk 2 for å oppnå full fordypning i programfaget.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Fysikk 1 m/lab

Fysikk 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

Type kurs
Spesialpakker
9550,-

Fysikk 2

Fysikk 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 1 realfagspoeng. Sammen med Fysikk 1 oppnås full programfagfordypning

Type kurs
Enkeltfag
7950,-

Fysikk 2 m/lab

Fysikk 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 1 realfagspoeng. Sammen med Fysikk 1 oppnås full programfagfordypning. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser  i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

Type kurs
Spesialpakker
10150,-

Generell studiekompetanse 23/5-regel

For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du ha bestått alle de 6 obligatoriske fagene som vi tilbyr i denne pakken (matematikk 1P+2P, engelsk, historie, naturfag, samfunnsfag og norsk). I tillegg må du må du fylle minst 23 år i løpet av søknadsåret til høyere utdanning og kunne dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning. Praksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste, siviltjeneste, videregående skole, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller annen utdanning. Se www.samordnaopptak.no for mer informasjon.

Type kurs
Generell studiekompetanse
37750,-

Geofag 1

Geofag 1 er et spennende realfag som handler om bergarter og landformer, vær, vind og klima. Du blir også nærmere kjent med naturfenomener og geoforskning. Faget gir 0,5 i realfagspoeng.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Geofag 2

Geofag 2 gir sammen med Geofag 1 en realfaglig fordypning. Faget gir 0,5 realfagspoeng.

Type kurs
Enkeltfag
7950,-

Geografi

Geografi er et fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Dette er et av de mindre omfattende fagene som tilsvarer 56 årstimer i omfang og har muntlig eksamensform.

Type kurs
Enkeltfag
3690,-

Historie

Historie er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse.

Type kurs
Enkeltfag
6850,-

Historie og filosofi 1

Historie og filosofi 1 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. 

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Ingeniørpakke (Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1)

Mange av våre studenter sikter seg inn mot ingeniørstudier, og vi har derfor satt sammen en pakke som inneholder fagkombinasjonen som kreves. De tre fagene gir 2 realfagspoeng til sammen.

Type kurs
Spesialpakker
19990,-

Internasjonal Engelsk

Internasjonal engelsk er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan bygge videre med Samfunnsfaglig engelsk for å få full fordypning i faget.

Type kurs
Enkeltfag
7790,-

Kjemi 1

Kjemi 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Kjemi 2 for å få full fordypning i faget.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Kjemi 1 m/lab

Kjemi 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

Type kurs
Spesialpakker
9550,-

Kjemi 2

Kjemi 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Sammen med Kjemi 1 oppnås full programfagfordypning.

Type kurs
Enkeltfag
7950,-

Kjemi 2 m/lab

Kjemi 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

Type kurs
Spesialpakker
10150,-

Kroppsøving

Kroppsøving er et fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Eksamensformen for privatister er muntlig-praktisk.

Type kurs
Enkeltfag
3950,-

Markedsføring og ledelse 1

Markedsføring og ledelse 1 er et programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Faget gir deg grunnleggende innføring i hvordan organisasjoner fungerer samt hvordan et marked fungerer. Eksamen i faget er muntlig.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Matematikk 1P

Matematikk 1P (praktisk matematikk) utgjør sammen med matematikk 2P minstekravet for å oppnå generell studiekompetanse.

Type kurs
Enkeltfag
6850,-

Matematikk 1P + 2P

Spesialpakken Matematikk 1P + 2P utgjør minstekravet i matematikk for å oppnå generell studiekompetanse.

Type kurs
Spesialpakker
8990,-

Matematikk 1P-Y

Matematikk 1P-Y er for deg som skal forbedre karakter fra yrkesfaglig studieprogram. Sammen medf 2P-Y dekker dette faget kravet til matematikk etter Kunnskapsløftet.

Type kurs
Enkeltfag
3790,-

Matematikk 1T

Matematikk 1T (teoretisk matematikk) er et alternativt fag til Matematikk 1P, som sammen med faget 2T utgjør minstekravet i matematikk for å oppnå generell studiekompetanse. Faget gir et godt grunnlag for å ta videre fordypning i Matematikk S1 eller R1.

Type kurs
Enkeltfag
6850,-

Matematikk 2P

Matematikk 2P (praktisk matematikk) utgjør sammen med matematikk 1P minstekravet for å oppnå generell studiekompetanse.

Type kurs
Enkeltfag
3790,-

Matematikk 2P-Y

Matematikk 2P-Y er for deg som har tatt yrkesfag og mangler påbygging til generell studiekompetanse.

Type kurs
Enkeltfag
6850,-

Matematikk R1

Matematikk R1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Matematikk R2 for å få full fordypning i faget.

Type kurs
Enkeltfag
7950,-

Matematikk R1 + forkurs

Denne kurspakken er for deg som skal ta Matematikk R1, men som trenger litt oppfriskning av grunnleggende matematikkunnskaper fra 1T. 

Type kurs
Spesialpakker
9350,-

Matematikk R1 + R2

Spesialpakken Matematikk R1 + R2 gir deg 1,5 realfagspoeng, i tillegg til å være godkjent fordypning innenfor programområdet realfag.

Type kurs
Spesialpakker
12990,-

Matematikk R2

Matematikk R2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 1 realfagspoeng. Sammen med Matematikk R1 får du full fordypning i faget.

Type kurs
Enkeltfag
7950,-

Matematikk S1

Matematikk S1 (samfunnsfaglig matematikk) er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Matematikk S2 for å få full fordypning i faget.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Matematikk S1 + forkurs

Denne kurspakken er laget for deg som skal ta Matematikk S1, og som trenger litt oppfriskning av grunnleggende matematikkunnskaper fra 1T. Pakken passer også for deg som har praktisk matematikk fra før av, men ønsker å gå videre med samfunnsfaglig matematikk.

Type kurs
Spesialpakker
9350,-

Matematikk S1 + S2

Spesialpakken Matematikk S1 og S2 gir deg 1 realfagspoeng til sammen, i tillegg til å være godkjent fordypning innenfor programområdet realfag. Kombinasjonen S1 og S2 gir tilsvarende kompetanse som Matematikk R1 ved opptak til høyere utdanning.

Type kurs
Spesialpakker
12990,-

Matematikk S2

Matematikk S2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Sammen med Matematikk S1 får du full fordypning i faget.

Type kurs
Enkeltfag
7950,-

Medie- og informasjonskunnskap 1

Medie- og informasjonskunnskap 1 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan bygge videre med Medie- og informasjonskunnskap 2 for å få full fordypning i faget.

Type kurs
Enkeltfag
7950,-

Medie- og informasjonskunnskap 2

Medie- og informasjonskunnskap 2 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Medie- og informasjonskunnskap 1 får du full fordypning i faget.

Type kurs
Enkeltfag
7950,-

Medisiner-pakke (Kjemi 1 + 2, Matematikk R1, Fysikk 1)

Medisinstudiet krever spesiell studiekompetanse. Dette innebærer at du må oppfylle visse fagkrav i tillegg til den generelle studiekompetansen.Fagpakken dekker kravene til MEROD. Det betyr at du kvalifiserer deg til å søke høyere utdanning innen medisin, farmasi og odontologi.

Type kurs
Spesialpakker
26990,-

Medisiner-pakke m/lab

Medisinstudiet krever spesiell studiekompetanse. Dette innebærer at du må oppfylle visse fagkrav i tillegg til den generelle studiekompetansen. Pakken inkluderer alle fagene du trenger, samt mulighet til å gjennomføre praktiske labøvelser i Kjemi 1, Kjemi 2 og Fysikk 1. Du bestemmer selv hvilket semester du ønsker å ta de forskjellige lab-kursene (du kan ta alle tre på ett semester, ett + to eller ett hvert semester i tre semester). Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester. 

Type kurs
Spesialpakker
32990,-

Naturfag vg1

Naturfag er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse.

Type kurs
Enkeltfag
6850,-

Naturfag vg1 m/lab

Naturfag er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

Type kurs
Spesialpakker
9050,-

Naturfag vg3 m/lab

Naturfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Naturfag vg3 påbygg er for deg som har naturfag vg1 fra yrkesfag fra før. Inkludert i denne pakken er et todagers laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

Type kurs
Spesialpakker
9050,-

Naturfag vg3 Påbygg

Naturfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Naturfag vg3 påbygg er for deg som har naturfag vg1 fra yrkesfag fra før. 

Type kurs
Enkeltfag
6850,-

Norsk

Norsk er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Faget omfatter hele 393 årstimer, og man må avlegge eksamen i norsk hovedmål skriflig, norsk sidemål skriftlig og norsk muntlig.

Type kurs
Enkeltfag
10190,-

Norsk + nynorsk grammatikkurs

Denne kurspakken passer for deg som skal ta eksamen i norsk skriftlig, både hovedmål og sidemål, og som trenger litt ekstra på nynorsk grammatikk og språkføring.

Type kurs
Spesialpakker
12950,-

Nynorsk grammatikkurs

Nynorsk grammatikkurs passer for deg som trenger råd, veiledning og øvingsoppgaver innen nynorsk språk og grammatikk. Nynorsk grammatikk tilbys også med en pakkepris sammen med norsk.

Type kurs
Enkeltfag
3590,-

Politikk og menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan få full programfagsfordypning ved å ta faget sammen med for eksempel Sosiologi og sosialantropologi eller Sosialkunnskap.

Type kurs
Enkeltfag
7790,-

Psykologi 1

Psykologi 1 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Psykologi 2 får du full fordypning i faget.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Psykologi 2

Psykologi 2 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Psykologi 1 får du full fordypning i faget.

Type kurs
Enkeltfag
7790,-

Religion og etikk

Religion og etikk er et fellesfag innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram.

Type kurs
Enkeltfag
4250,-

Rettslære 1

Rettslære 1 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Samfunnsfag

Samfunnsfag er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse.

Type kurs
Enkeltfag
3790,-

Samfunnsfaglig engelsk

Samfunnsfaglig engelsk er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Internasjonal engelsk får du full fordypning i faget.

Type kurs
Enkeltfag
7790,-

Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi er et valgtfritt programfag innen  i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan få full programfagsfordypning ved å ta faget sammen med Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter eller Sosialkunnskap.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Sosialkunnskap

Sosialkunnskap er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Politikk og menneskerettigheter eller Sosiologi og sosialantropologi oppnår du full fordypning i faget 

Type kurs
Enkeltfag
7790,-

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi er et er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Politikk og menneskerettigheter eller Sosialkunnskap oppnår du full fordypning i faget 

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Spansk 1

Spansk 1 kan tas som fellesfag eller programfag. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette faget.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Spansk 2

Spansk 2 kan tas som fellesfag eller programfag. Det forutsettes noe forkunnskap til faget.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Spansk 3

Spansk 3 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Faget gir 1 språkpoeng.

Type kurs
Enkeltfag
7950,-

Toppidrett 1

Toppidrett 1 er et valgfritt programfag innen utdanningsprogram for idrettsfag som også kan inngå som valgfritt programfag innen studiespesialisering.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Tysk 1

Tysk 1 kan tas som fellesfag eller programfag. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette faget.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Tysk 2

Tysk som fremmedspråk kan være både et fellesfag og et programfag i studieforberedende utdanningsprogram fra programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Tysk 2 passer for deg som har grunnleggende kunnskaper i faget fra ungdomsskolen eller tilsvarende.

Type kurs
Enkeltfag
7350,-

Veterinærpakke (Kjemi 1 + 2 og Matematikk R1)

For å komme inn på veterinærstudiet i Norge kreves Matematikk R1, samt Kjemi 1 og Kjemi 2. Vi har satt sammen en pakke med fagene du trenger!

Type kurs
Spesialpakker
19900,-

Veterinærpakke m/lab

For å komme inn på veterinærstudiet i Norge kreves Matematikk R1, samt Kjemi 1 og Kjemi 2. Denne pakken inkluderer alle tre fagene, samt mulighet til å gjennomføre praktiske labøvelser i Kjemi 1 og Kjemi 2. Du bestemmer selv hvilket semester du ønsker å ta de forskjellige lab-kursene (du kan ta begge på ett semester eller ett per semester i to semestre). Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester. 

Type kurs
Spesialpakker
24100,-