Fysikk 1 m/lab

Fysikk 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Inkludert i denne pakken er et laboratoriekurs med gjennomføring av praktiske øvelser i Oslo. Det tas forbehold om nok antall påmeldte, og det vil bli satt opp nye datoer hvert semester.

Forkunnskaper
Naturfag og matematikk fra Vg1. Deler av pensum i fysikk 1 bygger på kunnskaper fra matematikk 1T.

Hvorfor ta denne pakken?
Fysikk 1 kreves for opptak til blant annet medisin- og ingeniørstudier, og faget gir 0,5 realfagspoeng. Pakken inkluderer deltakelse på laboratoriekurs med veiledning fra lærer.
Om faget
Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Det gir grunnlag for å bruke fagkunnskap i ulike sammenhenger, fra praktiske situasjoner i hverdagen til avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø. Programfaget fysikk gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget. Sentrale emner er: atom- og kjernefysikk, elektrisitetslære, lys og bevegelse. Det er en fordel å jobbe parallelt med matematikk R1.

Årstimer
140
Eksamen
Muntlig-praktisk eksamen
Fagkoder
REA3004


Pris: 10200,-
  Les mer