Fysikk 2

Fysikk 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 1 realfagspoeng. Sammen med Fysikk 1 oppnås full programfagfordypning

Forkunnskaper
Fysikk 1

Hvorfor ta dette faget?
Faget gir 1 realfagspoeng. Det er særlig egnet for deg som planlegger videre ingeniørutdanning og/eller ønsker å studere realfag på et høyt nivå.

Om faget
Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Det gir grunnlag for å bruke fagkunnskap i ulike sammenhenger, fra praktiske situasjoner i hverdagen til avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø. Programfaget fysikk gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget.

Årstimer
140

Eksamen
Skriftlig og muntlig-praktisk eksamen

Fagkoder
Skriftlig: REA3005 Muntlig-praktisk: REA3006
 


Pris: 8200,-
  Les mer