Forkurs til Matematikk R1 og S1

Forkurs til Matematikk R1 og S1 gir deg en grunnleggende innføring i sentrale emner fra Matematikk 1T som gjør deg bedre rustet til å lykkes med matematikk på høyere nivå.

Forkunnskaper
Grunnleggende matematikk fra videregående skole, enten studiespesialiserende eller yrkesfag (1P+2P, 1T eller 2P-Y). Kurset passer best for deg som har Matematikk 1T fra før, men som trenger  generell oppfriskning og repetisjon av de viktigste temaene.
 
Hvorfor ta dette kurset?
Forkurset gir en generell oppfriskning av grunnleggende matematikk og letter overgangen til realfagsmatematikk (R1) og samfunnsvitenskapelig matematikk (S1).
 
Om kurset
Forkurset ser på utvalgte temaer fra matematikk 1T og gir deg et bedre grunnlag for å ta matematikk R1 eller S1. Forkurset tar forbehold om at man fra tidligere har fagene 1P, 2P, 1T eller 2PY (eventuelt de eldre fagkodene 1MA, 1MX, 1MY eller 1MN). Forkurset legger derfor til grunn at man kan grunnleggende algebra, lineære funksjoner med stigningstall og konstantledd, graftegning og avlesning av grafer, enkle likningssett og grunnleggende geometri.
 
Eksamen
Ingen eksamen
 
Fagkoder
Ingen fagkode

Pris: 2990,-
  Les mer