Matematikk R1 + forkurs

Denne kurspakken er for deg som skal ta Matematikk R1, men som trenger litt oppfriskning av grunnleggende matematikkunnskaper fra 1T. 

Forkunnskaper
Grunnleggende matematikk fra videregående skole, enten studiespesialiserende eller yrkesfag (1P+2P, 1T eller 2P-Y). Anbefalte forkunnskaper er Matematikk 1T.
 
Hvorfor ta denne pakken?
Forkurset gjør overgangen fra grunnleggende matematikk til realfagsmatematikk (R1) enklere. Matematikk R1 dekker opptakskravet i matematikk for opptak til studier som medisin og veterinær, i tillegg til alle økonomiske fag. Faget passer også for deg som ønsker å arbeide innenfor områder som naturvitenskap, teknologi og datafag, og gir 0,5 realfagspoeng.
 
Om kursene
Forkurset ser på utvalgte temaer fra matematikk 1T. Kurset skal gi deg det grunnlaget du trenger for å ta matematikk R1. Forkurset tar forbehold om at man fra tidligere har fagene 1P, 2P, 1T eller 2PY (eventuelt de eldre fagkodene 1MA, 1MX, 1MY eller 1MN). Forkurset legger derfor til grunn at man kan grunnleggende algebra, lineære funksjoner med stigningstall og konstantledd, graftegning og avlesning av grafer, enkle likningssett og grunnleggende geometri. Matematikk R1 viderefører emner som geometri, algebra og funksjonslære fra grunnkurset. Nye emner vil være kombinatorikk og sannsynlighet.

Årstimer
140
 
Eksamen
Ingen eksamen i forkurs. Skriftlig eksamen i Matematikk R1.
 
Fagkoder
REA3022

Pris: 9900,-
  Les mer