Matematikk S1 + forkurs

Denne kurspakken er laget for deg som skal ta Matematikk S1, og som trenger litt oppfriskning av grunnleggende matematikkunnskaper fra 1T. Pakken passer også for deg som har praktisk matematikk fra før av, men ønsker å gå videre med samfunnsfaglig matematikk.

Forkunnskaper
Grunnleggende matematikk fra videregående skole, enten studiespesialiserende eller yrkesfag (1P+2P, 1T eller 2P-Y).

Hvorfor ta denne pakken?
Forkurset gjør overgangen fra grunnleggende matematikk til samfunnsvitenskapelig matematikk (S1) enklere. Faget S1 gir en bred orientering om matematiske ideer som har stor kulturell og samfunnsmessig betydning innenfor områder som f.eks. undervisning, journalistikk, samfunnsfag, økonomi, kunst og håndverk. Programfaget gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder, og 0,5 realfagspoeng. 

Om fagene
Forkurset ser på utvalgte temaer fra matematikk 1T. Kurset skal gi deg det grunnlaget du trenger for å ta matematikk S1. Forkurset forutsetter at man fra tidligere har fagene 1P, 2P, 1T eller 2PY (eventuelt de eldre fagkodene 1MA, 1MX, 1MY eller 1MN). Forkurset legger derfor til grunn at man kan grunnleggende algebra, lineære funksjoner med stigningstall og konstantledd, graftegning og avlesning av grafer, enkle likningssett og grunnleggende geometri.

Årstimer
140

Eksamen
Ingen eksamen i forkurs. Skriftlig eksamen i Matematikk S1

Fagkoder
REA3026
 

Pris: 9900,-
  Les mer