Veterinærpakke (Kjemi 1 + 2 og Matematikk R1)

For å komme inn på veterinærstudiet i Norge kreves Matematikk R1, samt Kjemi 1 og Kjemi 2. Vi har satt sammen en pakke med fagene du trenger!

Forkunnskaper
Matematikk R1: Fullført grunnskole eller tilsvarende og matematikk fra 1. klasse på videregående skole, fortrinnsvis 1T. Kjemi 1: Fullført grunnskole (eller tilsvarende), naturfag og matematikk fra 1.klasse på videregående skole. Kjemi 2: Fullført Kjemi 1 eller tilsvarende.
 
Hvorfor ta dette faget?
Pakken oppfyller fagkombinasjonene som kreves for opptak til veterinærstudiet.
 
Om fagene
Kjemi handler om hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Gjennom programfaget skal den enkelte få innsikt i hvilken betydning kjemisk forskning har for teknologisk og økonomisk utvikling. Programfaget skal bidra til forståelse for hvordan stoffer påvirker miljøet, og hvordan utvikling av nye industrielle metoder kan redusere belastningen på miljøet. Opplæringen i kjemi skal knytte teori til praktisk laboratoriearbeid.Det anbefales at du har kunnskap om matematikk tilsvarende kompetansen i 1T. Kjemi er et realfag og du vil trenge realfaglig matematikkunnskaper.
 
Matematikk R1 viderefører emner som geometri, algebra og funksjonslære fra grunnkurset. Nye emner vil være kombinatorikk og sannsynlighet.

Årstimer
420
 
Eksamen
Matematikk R1: Skriftlig eksamen
Kjemi 1: Muntlig eksamen
Kjemi 2: Skriftlig og muntlig eksamen
 
Fagkoder
Matematikk R1: REA3022
Kjemi 1: REA3011
Kjemi 2: REA3013

Pris: 20900,-
  Les mer