Allmennfaglig påbygg m/fagbrev

Dersom du har Vg1 og Vg2 yrkesfag med fagbrev eller Vg3, trenger du denne pakken for å få generell studiekompetanse. Pakken inneholder fagene norsk, historie, matematikk 2P-Y og naturfag Vg3 påbygg.

Forkunnskaper
Bestått Vg1 og Vg2 på yrkesfag i tillegg til enten fagbrev eller Vg3.
 
Hvorfor ta denne pakken?
Pakken gir deg studiekompetanse og dermed mulighet til å gå videre med høyere utdanning.
 
Om pakken
Pakken gir deg kursene naturfag vg3 påbygg, matematikk 2PY, norsk og historie.
 
Årstimer
757
 
Eksamen
Naturfag: Muntlig-praktisk eksamen - Norsk: Hovedmål skriftlig, sidemål skriftlig og muntlig hovedmål - Matematikk 2P-Y: Skriftlig eksamen - Historie: Muntlig eksamen
 
Fagkoder
Naturfag: NAT1003 - Norsk hovedmål skriftlig: NOR1231 - Norsk sidemål skriftlig: NOR1232 - Norsk muntlig: NOR1233 - Matematikk 2P-Y: MAT1005 - Historie: HIS1003

Pris: 31500,-
  Les mer