Generell studiekompetanse 23/5-regel

For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du ha bestått alle de 6 obligatoriske fagene som vi tilbyr i denne pakken (matematikk 1P+2P, engelsk, historie, naturfag, samfunnsfag og norsk). I tillegg må du må du fylle minst 23 år i løpet av søknadsåret til høyere utdanning og kunne dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning. Praksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste, siviltjeneste, videregående skole, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller annen utdanning. Se www.samordnaopptak.no for mer informasjon.

Forkunnskaper
Tar du hele studiet hos oss, teller dette som ett års utdanning på fulltid. Derfor trenger du i tillegg kun fire år med jobb eller utdanning for å oppfylle 23/5-regelen.
 
Hvorfor ta denne pakken?
De seks fagene i pakken oppfyller fagkravet for å få generell studiekompetanse, og gir deg mulighet til å søke deg videre inn på høyere utdanning.
 
Om pakken
Pakken omfatter fagene matematikk 1P+2P, norsk, naturfag, historie, engelsk og samfunnsfag.
 
Årstimer
1121
 
Eksamen
Norsk: Hovedmål skriftlig, sidemål skriftlig og muntlig eksamen - Matematikk 1P+2P: 2 skriftlige eksamener - Naturfag vg1: Muntlig-praktisk eksamen - Historie: Muntlig eksamen - Engelsk vg1:Skriftlig og muntlig eksamen - Samfunnsfag: Muntlig eksamen
 
Fagkoder
Norsk hovedmål skriftlig: NOR1211 - Norsk sidemål skriftlig: NOR1212 - Norsk muntlig: NOR1213 - Matematikk 1P+2P: MAT1011+MAT1015 - Naturfag: NAT1002 - Historie: HIS1003 - Engelsk skriftlig: ENG1002 - Engelsk muntlig: ENG1102 - Samfunnsfag: SAF1001

Pris: 44900,-
  Les mer