Spansk 2

Spansk 2 kan tas som fellesfag eller programfag. Det forutsettes noe forkunnskap til faget.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende, med spansk som fremmedspråk. Fremmedspråk som fellesfag kan tas på to nivåer, nivå I og nivå II. Som programfag kan faget tas på tre nivåer: nivå 1, nivå 2 og nivå 3. 
 
Hvorfor ta dette faget
Spansk snakkes av nærmere 400 millioner mennesker over hele verden. Det er offisielt språk i 21 land. På grunn av vår brede kontakt med spansktalende land innen både næringsliv, handel, turisme og kultur er det et stort behov for folk som behersker språket både skriftlig og muntlig.
 
Om faget
For å mestre skriftlig og muntlig spansk er det viktig å utvikle et ordforråd ved siden av å jobbe med spansk grammatikk. Faget introduserer deg også for kultur, samfunn og litteratur i spanskspråklige land. Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole.

Årstimer
225
 
Eksamen
Skriftlig og muntlig eksamen
 
Fagkoder
Spansk II: FSP5095 skriftlig, FSP5099 muntlig elle rSpansk I+II: FSP5098 skriftlig, FSP5099 muntlig

Pris: 8200,-
  Les mer