Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi er et er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Politikk og menneskerettigheter eller Sosialkunnskap oppnår du full fordypning i faget 

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Hvorfor ta dette faget?
Sosiologi og sosialantropologi  tilhører læreplanen for politikk, individ og samfunn, sammen med fagene Samfunnsgeografi, Sosialkunnskap og Politikk og menneskerettigheter. Programfaget skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger knyttet til liv og virke sammen med andre i et samfunn. Det skal stimulere den enkelte til å tenke, forstå og reflektere over samspillet mellom individ og samfunn. 

Om faget
Sosiologi og sosialantropologi skal gi basiskunnskaper om samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid, samt gi innsikt i makt-og fordelingsspørsmål.

Årstimer
140

Eksamen
Muntlig eksamen

Fagkoder
SAM3019
 

Pris: 7900,-
  Les mer