Rettslære 1

Rettslære 1 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.
 
Hvorfor ta dette faget?
Rettslære skal gi kunnskap om og forståelse for rettsreglene slik dei er nedfelt i lover, forskrifter og sedvanerett, og vise hvordan lovverket er en del av kulturarven og det demokratiske systemet samfunnet er bygget på. Dette er et nyttig programfag for deg som planlegger å ta jus, statsvitenskap eller andre samfunnsfag som en del av sin fremtidige høyere utdanning. 
 
Om faget
Rettslære skal utvikle evnen til å tolke og bruke lovene både privat og i yrkeslivet og stimulere til refleksjon og kritisk tenkning. Å utvikle kompetanse om hvordan lover og regler regulerer rettsforholdene mellom individer, mellom individ og samfunn og mellom stater, er sentralt i faget.

Årstimer
140
 
Eksamen
Muntlig eksamen
 
Fagkoder
SAM3022

Pris: 7900,-
  Les mer