Psykologi 1

Psykologi 1 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Psykologi 2 får du full fordypning i faget.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende
 
Hvorfor ta dette faget?
Programfaget psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. 
 
Om faget
Det er et økende fokus på psykisk helse både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Faget gir en innføring i viktige psykologiske emner, historie og forskning. Det kan danne grunnlaget for videre studier innen psykologi.

Årstimer
140
 
Eksamen
Muntlig eksamen
 
Fagkoder
SAM3037

Pris: 7900,-
  Les mer