Medie- og informasjonskunnskap 2

Medie- og informasjonskunnskap 2 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Sammen med Medie- og informasjonskunnskap 1 får du full fordypning i faget.

Forkunnskaper
Medie- og informasjonskunnskap 1

Hvorfor ta dette faget?
Faget vektlegger det å kunne finne, ta imot, håndtere, integrere og evaluere informasjon som basis for videre arbeid med egne uttrykksformer i tekst-, lyd- og bildemedier. I mange yrker er det viktig å ha kunnskap om og innsikt i den rollen mediene spiller i samfunnet. Programfaget gir derfor en god forberedelse både for yrkesliv og studier ved høgskuler og universiteter.

Om faget
Medie- og informasjonskunnskap 2 er teoretisk. Teoridelen vektlegger journalistikk. 

Årstimer
140

Eksamen
Skriftlig eksamen

Fagkoder
SAM3009
 

Pris: 8200,-
  Les mer