Matematikk S2

Matematikk S2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Sammen med Matematikk S1 får du full fordypning i faget.

Forkunnskaper
Matematikk S1
 
Hvorfor ta dette faget?
Faget gir en bred orientering om matematiske ideer som har stor kulturell og samfunnsmessig betydning innenfor områder som f.eks. undervisning, journalistikk, samfunnsfag, økonomi, kunst og håndverk. Matematikk S1 sammen med S2 tilsvarer R1, men gir et helt realfagspoeng til sammen. Det dekker de fleste krav om matematikk til høyskoler og universiteter, med unntak av ingeniør-, arkitekt- og enkelte informatikkstudier.
 
Om faget
Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Matematikk S2 handler om regning med og manipulasjon av polynomer og rasjonale uttrykk, og analyse og beregning av endelige og uendelige summer av tall. Sentrale begreper i hovedområdet er polynomer og polynomdivisjon, lineære likningssystemer, rekker og konvergens.

Årstimer
140
 
Eksamen
Skriftlig eksamen
 
Fagkoder
REA3028

Pris: 8200,-
  Les mer