Kroppsøving

Kroppsøving er et fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Eksamensformen for privatister er muntlig-praktisk.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.


Hvorfor ta dette faget?
Du må ha bestått kroppsøving for å få godkjent vitnemål og oppnå generell studiekompetanse.


Om faget
Hvordan komme i form? Hvordan skal du gjennomføre ulike treningsformer og drive egentrening? I faget kroppsøving gjennomgår vi emner som blant annet oppvarming, styrke, utholdenhet, bevegelighet, skader, spenst, koordinasjon, helse og kosthold. Kurset dekker faget kroppsøving fra alle de tre årene på videregående skole. Fra og med høsten 2012 endret Utdanningsdirektoratet eksamensformen for privatister i kroppsøving fra teoretisk til muntlig-praktisk. 

Årstimer
168


Eksamen
Muntlig-praktisk eksamen


Fagkoder
KRO1006


Pris: 4500,-
  Les mer