Kjemi 2

Kjemi 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Sammen med Kjemi 1 oppnås full programfagfordypning.

Forkunnskaper
Kjemi 1


Hvorfor ta dette faget?
Faget gir 0,5 realfagspoeng. Det er krav om fullført Kjemi 1 og Kjemi 2 for å komme inn på medisin-, veterinær- eller odontologistudiet.


Om faget
Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Gjennom programfaget skal den enkelte få innsikt i hvilken betydning kjemisk forskning har for teknologisk og økonomisk utvikling. Programfaget skal bidra til forståelse for hvordan stoffer påvirker miljøet, og hvordan utvikling av nye industrielle metoder kan redusere belastningen på miljøet. Opplæringen i kjemi skal knytte teori til praktisk laboratoriearbeid.Det anbefales at du har kunnskap om matematikk tilsvarende kompetansen i 1T. Kjemi er et realfag og du vil trenge realfaglig matematikkunnskaper. Kjemi 2 bygger på kunnskapene fra Kjemi 1.

Årstimer
140


Eksamen
Skriftlig og muntlig-praktisk eksamen


Fagkoder
Skriftlig: REA3012 Muntlig-praktisk: REA3013

 


Pris: 8200,-
  Les mer