Forkurs praktisk matematikk

Forkurset repeterer pensum fra ungdomsskolen og forbereder deg til å mestre praktisk matematikk på videregående nivå (1P/1PY og 2P/2PY)

Forkunnskaper
Ingen spesielle forkunnskaper kreves. 
 
Hvorfor ta dette kurset?
Kurset passer best for deg som trenger repetisjon  og en grundigere gjennomgang av de viktigste temaene fra ungdomsskolematematikken.
 
Om kurset
Forkurset ser på utvalgte temaer fra grunnskolepensumet i matematikk og gir deg et bedre grunnlag for å ta matematikk 1P og 2P eller 1PY/ 2PY. 
 
Eksamen
Ingen eksamen
 
Fagkoder
Ingen fagkode


Pris: 2990,-
  Les mer