Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi er et valgtfritt programfag innen  i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan få full programfagsfordypning ved å ta faget sammen med Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter eller Sosialkunnskap.

Forkunnskaper
Geografi VG 1

Hvorfor ta dette faget?
Faget omhandler aktuelle temaer som befolkningsvekst, befolkningspolitikk og flyttestrømmer. Du får også  et innblikk i bruk av geografiske verktøy, byutvikling og planarbeid - og utviklingsteorier som forklarer fattigdom og utdyper strategier for utvikling.

Om faget
I faget inngår følgende hovedområder:Samfunnsgeografiske verktøy og metoder, belolknings- og bosettingsgeografi, økonomisk geografi, endring i byer og regioner og utviklingsgeografi.


Årstimer
140

Eksamen
Muntlig eksamen

Fagkoder
SAM3018


Pris: 7900,-
  Les mer